Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.Je management fee kan níet onbelast van Nederland naar de Emiraten!

Dit is een belangrijk bericht wat sommige van mijn volgers honderduizenden euro's in belastingaanslag gaat schelen.

Er is een verdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten ter vermijding van dubbele belastingheffing en belastingontduiking. Dat verdrag is niet nieuw, het verdrag is van 2007. Ondanks dat zijn er nog steeds behoorlijk veel adviseurs, sommigen van naam, die zeggen: "Ah joh, je moet gewoon een management BV starten in Dubai en van daaruit factureer je dan je holding in Nederland leeg." Met andere woorden: je hebt een holding in Nederland, en er zit veel geld in, en je emigreert echt naar Dubai, je zet een bedrijf op in Dubai, je woont leeft en werkt daar, en je stuurt managementfacturen vanuit Dubai naar de holding in Nederland, en op die manier heb je belastingvrij inkomen.Artikel 15 lid 1 van dat verdrag tussen de Emiraten en Nederland is echter klip en klaar. Management vergoedingen voor het besturen van een entiteit in Nederland zijn belast in Nederland. Ongeacht de vraag of je in Dubai een holding hebt of vanuit je persoonlijke naam factureert, ongeacht de vraag of je centrum van levenssfeer daadwerkelijk in Dubai is of in Nederland, managementvergoedingen die worden verstrekt aan een entiteit in de Verenigde Arabische Emiraten zijn in Nederland belast.


Dus hoed je voor adviseurs, sommigen van naam, die klaarblijkelijk niet op de hoogte zijn van dit verdrag of van artikel 15 lid 1.Ik herhaal: het is dus niet zo dat als je een management BV in Dubai hebt en je stuurt een managementfee factuur naar je bedrijf in Nederland, dat je dat geld belastingvrij in handen krijgt.