Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Deze informatie is van belang voor mensen die niet meer in Nederland wonen en bij verstek worden veroordeeld.

woensdag 3 april 2024 17:41De Advocaat-Generaal heeft advies gegeven aan de Hoge Raad, en de Hoge Raad neemt dat meestal over. 


Op 2 april 2024 heeft de Advocaat-Generaal (AG) Paridaens geadviseerd dat de beslissing van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om verstek te verlenen en de zaak zonder de aanwezigheid van de verdachte voort te zetten, niet kan blijven bestaan. Volgens de AG had het hof moeten proberen om de verdachte te vinden zodat hij zijn recht op aanwezigheid kon uitoefenen. Dit is niet gebeurd.


De zaak betreft een verdachte die beweerde te wonen op een adres in Brussel tijdens zijn politieverhoor. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden wegens witwassen en verduistering door de rechtbank Gelderland. Een advocaat stelde zich namens de verdachte en tekende hoger beroep aan. De dagvaarding voor het hoger beroep werd naar het adres in België gestuurd maar kwam onbestelbaar retour omdat de verdachte daar al vijf jaar niet meer woonde (dat stond in het Frans op de geretourneerde envelop geschreven). 


Een maand later liet de advocaat van de verdachte weten dat hij geen contact kon krijgen met zijn cliënt. Het hof behandelde de zaak vervolgens zonder de aanwezigheid van de verdachte en verklaarde hem niet-ontvankelijk in het hoger beroep.


Tegen deze beslissing is (cassatie)beroep ingesteld bij de Hoge Raad.


De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad om de uitspraak van het hof te vernietigen. Hij betoogt dat het hof onjuist heeft gehandeld en niet voldoende heeft gemotiveerd waarom het verstek heeft verleend. Er is niet aangetoond dat er pogingen zijn gedaan om de dagvaarding opnieuw te betekenen nadat deze was teruggekomen uit België.


De Advocaat-Generaal is het ermee eens dat het hof onterecht verstek heeft verleend en de zaak zonder de aanwezigheid van de verdachte heeft voortgezet. Ten tijde van de betekening van de dagvaarding was de verdachte niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen, zat hij niet vast en was zijn actuele verblijfplaats niet bekend. 


De dagvaarding werd rechtstreeks naar het buitenlandse adres van de verdachte gestuurd zonder te proberen andere informatie te verkrijgen over zijn verblijfplaats. Volgens Europese regels moet er minstens een poging worden gedaan om via internationale kanalen informatie te verkrijgen over het verblijf van de verdachte voordat verstek kan worden verleend. Dit is niet gebeurd.


De AG adviseert de Hoge Raad om de zaak terug te verwijzen naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor een nieuwe behandeling.


Voor verdachten in de UAE betekent dit (ervan uitgaande dat de Hoge Raad het advies overneemt) ook dat je niet in Nederland bij verstek kunt worden veroordeeld als de betreffende instantie maar op goed geluk de post naar de UAE heeft gestuurd. Waar die post natuurlijk in een gat in de woestijn terechtkomt. 


(Dat laatste verzin ik erbij, ik heb geen idee waar alle post die bijvoorbeeld vanuit de Belastingdienst wordt verzonden terechtkomt, maar het moet een flinke stapel zijn).