Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Verandering in RAK Vastgoed: Nieuwe Kadasterwet 2021 Uitgelegd

donderdag 21 maart 2024 12:37

Law no. 11 of 2021 In respect of the Real Estate Register in the Emirate of Ras Al Khaimah

Van belang voor iedereen die vastgoed heeft in RAK of van plan is te gaan investeren. Op 21 september 2021 heeft de ruler van RAK een nieuwe wet ingevoerd, die inmiddels ook is gepubliceerd in de official gazette, en daarmee geldig is. De naam van de nieuwe wet is de Real Estate Register Law. Met deze wet wordt er een soort kadaster ingevoerd in RAK, net zoals er in Dubai al het Dubai Land Department bestaat. Het nieuwe register wordt door het Real Estate Department van de RAK Municipality bijgehouden, voorheen moest je het doen met een overeenkomst tussen partijen. 


De nieuwe wet is van toepassing op alle real estate properties gelegen in RAK, inclusief off-plan properties. Met het nieuwe kadaster kun je dus als vastgoedeigenaar bewijzen dat je de eigenaar van bepaald vastgoed bent en zal de verkoop van vastgoed ook eenvoudiger worden. Ook gemeenschappelijke eigendom krijgt een plekje in het nieuwe kadaster. Artikel 12 van de nieuwe wet noemt iedereen die niet een “citizen” (let op, dit is niet hetzelfde als een resident) van de UAE is of een citizen van een GCC land, een “foreigner”. Een foreigner kan geen eigenaar worden van vastgoed in RAK. Ook een bedrijf kan als een foreigner worden beschouwd als minder dan 51% van de aandelen in handen is van UAE- of GCC nationals. Maar: op deze regel is een uitzondering: foreigners mogen wel eigendom hebben in designated areas die door de ruler van RAK worden aangewezen. Met het nieuwe kadaster kun je straks tegen betaling opvragen wie de eigenaar van bepaald vastgoed is, en het nieuwe kadaster kan ook “certificates of status” uitgeven.


Op basis van artikel 23 van de Real Estate Register law moeten alle overdrachten straks in het nieuwe register worden vastgelegd. Niet in het register vastgelegde overeenkomsten gelden straks alleen nog tussen partijen (onderhandse akte). Huurovereenkomsten met een duur van meer dan 10 jaar moeten straks ook in dit kadaster worden vastgelegd, maar mogen in geen enkel geval langer duren dan 99 jaar. 


Interim Real Estate Register 


Er komt ook een interim real estate register waar ontwikkelaars hun off-plan properties moeten registreren voor ze tot verkoop mogen overgaan. Aan ontwikkelaars worden straks veel strengere eisen gesteld, en ze mogen alleen fees in rekening brengen aan hun klanten die vooraf zijn goedgekeurd door het kadaster. Hypotheken Ook hypotheken worden straks in dit kadaster vastgelegd. Heb je nu een onderhandse overeenkomst waardoor je eigenaar bent geworden van vastgoed in RAK, onderneem dan actie.