Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Inleiding tot Juridische Misverstanden: UAE en Common Law

woensdag 6 maart 2024 02:00

Vraag: Hilda, ik lees op een website dat in de UAE is gekozen voor het Engelse gewoonterecht boven lokale sharia-wetgeving, en dat de common law vergelijkbaar is met het rechtssysteem van Singapore en Hongkong. "Dit resulteert in een coherent en voorspelbaar juridisch kader dat wordt geleid door beginselen van billijkheid en wordt toegepast door Britse rechters in de Emiraten". Klopt dat?

Antwoord: Nee, dat is grote flauwekul.

De Ware Basis van het Rechtssysteem in de UAE: De Franse Code Civil

Het rechtssysteem van de UAE is voor een heel groot deel gebaseerd op de Franse Code Civil, of de Code Napoleon, net als het Nederlandse en het Belgische recht.

Historische Achtergrond van de Code Napoleon

De Code Napoleon werd in 1804 ingevoerd onder leiding van Napoleon Bonaparte en had als doel om de diverse wetten en gewoonten in Frankrijk te codificeren (vast te leggen) en te uniformeren.

Principes en Impact van de Code Civil

De Code Civil is gebaseerd op de principes van rationaliteit en gelijkheid voor de wet. Het omvatte toen revolutionaire ideeën zoals het beginsel van gelijkheid voor de wet, eigendomsrechten en de vrijheid om contracten te sluiten.

De Code Civil buiten Frankrijk: Nederland en daarbuiten

Tijdens de Napoleontische oorlogen verspreidde de Code Civil zich naar verschillende delen van Europa die onder Franse heerschappij vielen, waaronder Nederland.

Blijvende Invloed van de Code Civil op het Nederlandse Rechtssysteem

Hoewel Nederland na de val van Napoleon zijn onafhankelijkheid herwon, bleef de invloed van de Code Civil bestaan, vooral op het gebied van burgerlijk recht.

Codificatie van het Burgerlijk Recht in Nederland

Een van de belangrijkste manieren waarop de Code Civil het Nederlandse recht beïnvloedde, was door de codificatie van het burgerlijk recht.

De Situatie in de Verenigde Arabische Emiraten: Een Overzicht

Veel fundamentele principes en concepten uit de Code Civil vormen nog steeds de basis van het moderne Nederlandse rechtssysteem. Ook de Verenigde Arabische Emiraten hebben dit systeem overgenomen.

Common Law in de UAE: Een Uitzondering, Geen Regel

De common law systematiek geldt maar in een heel beperkt aantal freezones (zoals ADGM en DIFC), en de principes van de sharia wetgeving gelden alleen in het familierecht (voor een deel) en het strafrecht.

De Keuze voor Common Law in DIFC en ADGM: Een Historische Beslissing

En de enige reden waarom er in DIFC en ADGM een common law systematiek is gehanteerd ligt in het feit dat de directeuren uit de aanvangsjaren uit de UK afkomstig waren en alleen bekend waren met de common law systematiek.