Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


18% rendement op jaarbasis op special bonds in Dubai! (En dit zijn de risico's....)

dinsdag 6 februari 2024 01:12

Vraag: #Hilda, ik lees iets over een club in Dubai die op jaarbasis 18% rente geeft op speciale "bonds". Welke risico's loop je eigenlijk met die bonds?
Antwoord: Bonds zijn gewoon obligaties. Een obligatie is een schuldbewijs dat door een belegger op de financiële markt kan worden gekocht
Renterisico: Als de rente stijgt, dalen de obligatieprijzen. Dit komt doordat bestaande obligaties met lagere rentetarieven minder aantrekkelijk worden in vergelijking met nieuwe obligaties die hogere rentetarieven bieden. 
Inflatierisico: Als de inflatie stijgt, kan de koopkracht van de toekomstige betalingen van een obligatie verminderen. 
Kredietrisico: deze obligaties worden uitgegeven door het bedrijf waarvoor die voetballer met het vette, sliertige haar in het vliegtuig reclame maakt. Als dat bedrijf failliet gaat ben jij je "investering" kwijt. 
Liquiditeitsrisico: Sommige obligaties kunnen moeilijk te verkopen zijn op de secundaire markt, vooral als het gaat om obligaties met een lage rating of obligaties van minder bekende uitgevers zoals die van het hiervoor genoemde bedrijf. Dat heeft invloed op de mate waarin je je obligatie snel liquide kunt maken. 
Opbrengstenrisico: Hoewel obligaties over het algemeen als veiliger worden beschouwd dan aandelen, bieden ze meestal ook lagere rendementen.