Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Geheimhoudingsovereenkomst: Bescherming van Privégegevens en PR Strategie

donderdag 18 januari 2024 18:11

Vraag: #Hilda, ik (V) ben een bekende Nederlander, en ik had net een paar maanden een scharrel met een niet zo bekende Nederlander (M), die door zijn relatie met mij nu ook enigszins bekend is. Hij had een wat scharrig verleden in de recycling, maar ja, een van mijn exen is ook in het recyclingmilieu opgegroeid, dus we hadden wel raakvlakken, en ik heb genoeg glamour voor ons allebei. En zo'n man kun je best een beetje leuk aankleden, weg met die lorrige spijkerbroeken, even naar Leco, personal shoppertje aan huis, en dan wordt het uiteindelijk wel wat. 

Nu nam mijn ex mij mee naar een gedateerd en wat morsig hotel in Dubai, hoewel hij op Tripadvisor best had kunnen lezen dat het niet bepaald high-end was, en hij van tevoren wel had kunnen weten dat het niks voor mij was om daar tussen de schrokkende Russen aan het buffet te zitten. 

Anyway, tijdens een vakantie blijkt natuurlijk wel vaker dat je niet bij elkaar past, het was ook een soort relatietest om met de Kerst samen naar de Verenigde Arabische Emiraten te gaan. And he didn't pass the test, om het zo maar even te zeggen. Je kunt je er wel iets bij voorstellen. 

Nu wil ik voorkomen dat hij allerlei intieme details over mij op straat gooit. Ik vond het al niks dat hij op social media aankondigde dat onze relatie was gestrand, want er was nog helemaal geen overleg geweest met mijn PR team over een gezamenlijke persuiting. Dus vanuit een damage control oogpunt wil ik graag zo snel mogelijk een geheimhoudingsovereenkomst aangaan met de man in kwestie. 

Kan dat? Of kan dat alleen tussen bedrijven? Antwoord: ja hoor, dat kan gewoon. Ook particulieren kunnen met elkaar een geheimhoudingsovereenkomst aangaan over het niet naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie. Je kunt de volgende aspecten verwerken in zo'n overeenkomst:


  1. Definities: Duidelijke definities van de termen die in de overeenkomst worden gebruikt, zoals "Partijen", "Vertrouwelijke Informatie" en "Verboden Openbaarmaking".
  2. Vertrouwelijke Informatie: Een expliciete opsomming van de specifieke informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd. Dit kan variëren van persoonlijke gesprekken en gebeurtenissen tot financiële details of medische kwesties. 
  3. Duur van de Geheimhouding: Bepalingen die aangeven hoe lang de verplichting tot geheimhouding zal duren. 
  4. Verplichtingen van de Partijen: Duidelijke uiteenzetting van de verplichtingen van zowel de partij die de informatie verstrekt als de ontvangende partij, inclusief maatregelen om de vertrouwelijke informatie te beschermen.
  5. Uitzonderingen op Geheimhouding: In sommige gevallen kunnen er uitzonderingen zijn waarin een partij niet gebonden is aan de geheimhoudingsverplichting. Bijvoorbeeld, als de informatie al publiekelijk bekend is of als openbaarmaking wettelijk verplicht is.
  6. Gevolgen van Schending: Duidelijke bepalingen over wat er zal gebeuren als een van de partijen de geheimhouding schendt. Dit kan variëren van schadevergoedingen tot gerechtelijke stappen.
  7. Rechtskeuze en Bevoegde Rechtbank: De overeenkomst moet aangeven welk recht van toepassing is op de overeenkomst en welke rechtbank bevoegd is in geval van geschillen.