Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Medicijnen meenemen naar de Emiraten; dit is de veilge aanpak

maandag 4 september 2023 23:31

Vraag: #Hilda, ik neem Nederlandse medicijnen mee naar de Verenigde Arabische Emiraten. Welke gegevens moeten er op de doktersverklaring staan? En hoe oud mag de doktersverklaring zijn?


Antwoord: 


De doktersverklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn, en op de doktersverklaring moet de volgende informatie staan: 

  • Naam van de patiënt
  • Handels- en generieke naam van het medicijn
  • Toedieningsvorm van het medicijn (bijvoorbeeld tabletten, capsules, vloeistof, enz.)
  • Voorgeschreven dosering
  • Datum van afgifte van het voorschrift
  • Duur van de behandeling
  • Naam en stempel van de arts
  • Stempel van de behandelaar