Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Moeten de Verenigde Arabische Emiraten voldoen aan een uitleveringsverzoek van Nederland?

zaterdag 19 augustus 2023 00:37

Vraag: #Hilda, als er een uitleveringsverzoek wordt gedaan door Nederland, moeten de Verenigde Arabische Emiraten daar dan altijd aan tegemoet komen? 


Antwoord: nee, een uitleveringsverzoek wordt ook wel eens afgewezen. 

Dat gebeurt bijvoorbeeld als Nederland onvoldoende stukken heeft verstrekt of de stukken in het Nederlands heeft toegestuurd in plaats van ze te laten vertalen. 

Denk hierbij aan gecertificeerde kopieën van de geldende wetgeving, kopieën van het arrestatiebevel/aanhoudingsbevel en/of het vonnis van de rechtbank.


Een andere reden om een uitleveringsverzoek niet toe te kennen is het ontbreken van jurisdictie. Dit doet zich voor wanneer het verzoekende land geen jurisdictie heeft over de uit te leveren persoon. 


Nog een andere reden is het verlopen van de verjaringstermijn.


En als de straf die er in Nederland staat voor het delict in de UAE verboden is, wordt er ook niet uitgeleverd. 

Ik kan zo geen Nederlandse straffen bedenken die in de UAE verboden zijn, maar Nederland levert bijvoorbeeld ook niet uit als het land waaraan de misdadiger uitgeleverd moet worden mogelijk de doodstraf toepast, of als er sprake is van een politiek delict. Zo kijkt de UAE ook naar het uitleveringsverzoek. 


De wettelijke basis voor uitleveringsverzoeken in de UAE zijn de UAE Uitleveringswet nummer 39 van 2006 en het toepasselijke Verdrag tussen de UAE en het om uitlevering verzoekende land.