Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Investeringsgaranties via de MIGA

woensdag 30 augustus 2023 22:17

Vraag: #Hilda, het bedrijf waarvoor ik werk in de UAE wil gaan investeren in een ontwikkelingsland. Nu heb ik iets gelezen over de MIGA die investeringsgaranties zou bieden zodat we wat meer zekerheid hebben dat het goed gaat met onze investering. 

Wat houdt dat in? 


Antwoord: de MIGA is onderdeel van de Wereldbank, en de letters staan voor Multilateral Investment Guarantee Agency. 

MIGA is een internationale organisatie die investeringsgaranties en -verzekeringen biedt om buitenlandse investeringen van lidstaten (de UAE is zo'n lidstaat) in ontwikkelingslanden te ondersteunen en te beschermen. 


MIGA bevordert investeringen in ontwikkelingslanden door  investeerders en investeringsprojecten te voorzien van garanties en verzekeringen tegen politieke risico's zoals onteigening, politieke onrust en niet-politieke risico's, zoals betalingsachterstanden.


MIGA doet dat door het volgende te bieden: 

  • Investeringsgaranties: MIGA biedt garanties aan investeerders die hun kapitaal in ontwikkelingslanden willen investeren. Deze garanties beschermen investeerders tegen verschillende soorten risico's die zich kunnen voordoen tijdens het investeringsproces.
  • Politieke risicoverzekering: MIGA verzekert investeerders tegen schade die kan ontstaan door politieke gebeurtenissen, zoals gewelddadige conflicten, ongunstige regelgeving of plotselinge veranderingen in overheidsbeleid.
  • Advies en expertise: MIGA biedt ook technisch advies en expertise aan zowel investeerders als gastlanden om een gunstig investeringsklimaat te bevorderen en ervoor te zorgen dat investeringen positieve sociale en economische gevolgen hebben.
  • Duurzame ontwikkeling: Naast het stimuleren van investeringen, werkt MIGA eraan om duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bevorderen door projecten te ondersteunen die de lokale gemeenschappen ten goede komen en milieuvriendelijke praktijken implementeren.