Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Uitleveringsverdag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten

dinsdag 20 juni 2023 13:41

Vraag: #Hilda, wat is eigenlijk de status tussen het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de UAE? 
Antwoord: Het verdrag is al een aantal jaren geleden tot stand gekomen, maar nog steeds niet geratificeerd, zoals dat heet. Pas na ratificatie is het juridisch bindend. 
Er is op 9 mei 2023 over gestemd door de Tweede Kamer, en het verdrag is door de Tweede Kamer aangenomen. 
De stap daarna is de stemming door de Eerste Kamer.  
Overigens wordt er in de UAE al een aantal jaren gehandeld alsof het Uitleveringsverdrag wel juridisch bindend is, en het wordt ook gebruikt voor situaties waarbij het uitleveringsverdrag volgens de wettekst helemaal niet aan de orde is.  

In de volksmond hebben we het over het Uitleveringsverdrag, maar de UAE en Nederland hebben twee verdragen met elkaar gesloten. Een verdrag over het wederzijds verlenen van rechtshulp in strafzaken en een verdrag over de uitlevering.
olksmond hebben we het over het Uitleveringsverdrag, maar de UAE en Nederland hebben twee verdragen met elkaar gesloten. Een verdrag over het wederzijds verlenen van rechtshulp in strafzaken en een verdrag over de uitlevering.