Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Is mijn ontslagvergoeing uit de Emiraten in Nederland belast als ik terugga naar Nederland?

donderdag 29 juni 2023 02:24

Vraag: #Hilda, als ik in Dubai een end of service gratuity krijg van mijn UAE werkgever en ik ga daarna terug naar Nederland, kan de Nederlandse fiscus dan die ontslagvergoeding belasten?

Antwoord: 

Volgens paragraaf 2.7 van het OESO-commentaar op artikel 15 van het OESO-modelverdrag vindt toerekening van een ontslagvergoeding in algemene zin (volgens arbeidscontract of wetgeving) plaats op basis van de laatste twaalf maanden van uitoefening van de dienstbetrekking. Of de beloning ten laste is gekomen van een werkgever in de werkstaat is voor de toerekening niet van belang. De toerekening van de ontslagvergoeding aan de laatste twaalf maanden van uitoefening van de dienstbetrekking betekent niet automatisch dat het heffingsrecht over de ontslagvergoeding in zoverre toekomt aan het land waar de dienstbetrekking feitelijk is uitgeoefend. Daarvoor is doorslaggevend of dat land het heffingsrecht heeft over het reguliere loon dat ter zake van die werkzaamheden is betaald (artikel 15 OESO-modelverdrag). 

Het OESO-commentaar wordt ook toegepast in de situatie dat geen belastingverdrag van toepassing is. 

Kortom: Als Nederland over de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het ontslag geen belasting kon heffen (en dat is in jouw geval aan de orde, aangezien je in de UAE woont), is ook de ontslagvergoeding in Nederland onbelast.