Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Het Britisch Curriculum versus het IB Curriculum

vrijdag 9 juni 2023 19:30

Vraag: #Hilda, wat is het verschil tussen het British curriculum en het IB curriculum op de scholen in de UAE? 
Antwoord: 
Accreditatie: Het IB-programma is een Zwitsers programma, en het  wordt wereldwijd erkend en geaccrediteerd door de International Baccalaureate Organization (IBO). 
Het Britse schoolprogramma kan verschillende curriculummodellen volgen, zoals het Britse nationale curriculum of het Cambridge International Examinations (CIE) curriculum.
Curriculum: Het IB-programma biedt een gestandaardiseerd curriculum dat bestaat uit zes vakgebieden, waaronder taal en literatuur, vreemde talen, individuen en samenlevingen, experimentele wetenschappen, wiskunde en kunst. 
Het Britse schoolprogramma kan variëren, afhankelijk van het curriculummodel dat wordt gevolgd, maar het omvat meestal vakken zoals Engels, wiskunde, wetenschap, geesteswetenschappen en talen.
Beoordeling: Het IB-programma heeft een uniforme beoordelingsstructuur met gestandaardiseerde examens aan het einde van de opleiding. Studenten worden beoordeeld op basis van interne beoordelingen door leraren en externe examens die wereldwijd worden afgenomen. 
Het British programma gebruikt verschillende beoordelingsmethoden, zoals interne beoordelingen, schoolonderzoeken en externe examens zoals de General Certificate of Secondary Education (GCSE) en het International General Certificate of Secondary Education (IGCSE).
Erkenning: Het IB-diploma wordt internationaal erkend door universiteiten over de hele wereld en kan de toegang tot hoger onderwijs vergemakkelijken. 
Het Britse schoolprogramma kan verschillende certificaten en diploma's uitreiken, afhankelijk van het curriculummodel dat wordt gevolgd. Deze certificaten kunnen regionale of internationale erkenning hebben, maar dit kan variëren.
In het algemeen is het Britse programma qua wel of niet geaccepteerd gedrag wat strenger dan het IB programma. 
Als het een optie is dat je kind na de middelbare school in Nederland aan een universiteit gaat studeren, dan is het IB programma een betere keuze, want dat sluit beter aan. 
Zijn je kinderen nog heel jong, en overweeg je om op enig moment naar Nederland terug te gaan, dan is het IB programma ook een betere keuze, want veel middelbare scholen in Nederland gebruiken het ook, ze hebben het dan in hun programma over “werelden” en het IMYC programma. 
Het Nuffic legt het heel uitgebreid uit in dit document:
www.nuffic.nl