Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Een Nederlander in de Emiraten gaat een huis kopen in Nederland. Wat zijn de aandachtspunten?

vrijdag 16 juni 2023 19:29

Vraag: #Hilda, waar moet ik op letten als ik als Nederlander in de UAE een woonhuis wil kopen in Nederland, met name als het gaat om de fiscale consequenties daarvan? 
Antwoord: 
Ik laat even de toets van het bestemmingsplan en dergelijke buiten beschouwing, de informatie daarover vind je wel op deze pagina, en omdat de vraag gaat over een "woonhuis" ga ik ervan uit dat het huis ook de bestemming wonen heeft. Omdat de vraag algemeen gesteld is, is het antwoord ook algemeen. 
  1. Je moet eerst bepalen of je je huis wilt gaan verhuren of het zelf wilt gaan bewonen gedurende de periode dat je in Nederland bent.  Aan beide zijn juridische en fiscale consequenties verbonden, je vindt ze op deze pagina. 
  2. Dan moet je bepalen of je een hypotheek wilt gaan afsluiten in Nederland of dat je het huis met eigen geld wilt kopen. Voor een inwoner van de UAE is het alleen met een flink deel eigen geld te doen om een hypotheek in Nederland te regelen. 
  3. En je moet je gaan onderzoeken of het feit dat je een huis in Nederland hebt ertoe kan gaan leiden dat de Nederlandse fiscus van mening is dat jouw wereldinkomen (waaronder je inkomsten in de UAE) moet worden belast in Nederland. Alleen het hebben van het huis betekent niet dat het centrum van jouw leven zich naar Nederland verplaatst. Maar heel simpel gezegd: hoe meer je in dit huis aanwezig bent, hoe groter het risico dat je ook of weer belastingplichtig wordt voor de Inkomstenbelasting. 
  4. Je moet je er vervolgens als je tot aankoop overgaat, op voorbereiden dat de notaris er niet zomaar mee genoegen neemt dat je geld overmaakt op de notariele derdenrekening vanuit de UAE. Je zult allerlei vragen moeten beantwoorden over de herkomst van je geld. 
  5. Plan dat je voor het ondertekenen van de notariele akte naar Nederland moet, of regel via mij een gelegaliseerde volmacht, waardoor je de UAE niet uit hoeft en de medewerkers van het notariskantoor namens jou mogen ondertekenen. 
  6. Houd er rekening mee dat je 10,4% overdrachtsbelasting moet betalen aangezien je er zelf niet gaat wonen (in juridische zin). 
  7. Ik laat alle gemeentelijke lasten die aan je worden berekend op het moment dat je een huis koopt even buiten beschouwing, maar je moet er uiteraard wel rekening mee houden.
  8. En vervolgens ben je in Nederland buitenlands belastingplichtige, en word je in box 3 aangeslagen voor je woningbezit, waarbij de schuld die je bent aangegaan voor de aankoop van je woning weer in mindering wordt gebracht.  
  9. Ben je niet getrouwd, of heb je je huwelijk in het buitenland niet in Nederland laten inschrijven, en wil je wel dat je partner en jij het aandeel in het huis van elkaar erven, dan zul je ook een testament in Nederland moeten regelen. 
  10. Houd er tenslotte rekening mee dat je een bankrekening in Nederland nodig hebt om alle zaken rondom je huis te kunnen managen, maar dat het wel heel veel gedoe oplevert als de bank weet dat je buiten de EU woont.