Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Bedrijfsmatig vastgoed verhuren in Dubai, welke verzekeringen heb je dan nodig?

donderdag 22 juni 2023 19:53

Vraag: #Hilda, welk soort verzekering moet ik als verhuurder van een villa in de UAE regelen, en welke verzekering moet een huurder afsluiten? 

Antwoord: je moet in ieder geval een cascoverzekering afsluiten (die dekt het tenietgaan van je property door bijvoorbeeld een brand), en een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die door jouw toedoen aan de eigendommen van een derde ontstaat. 

(Denk aan een daklekkage waardoor iemands computer kortsluiting oploopt)

De huurder moet een inboedelverzekering afsluiten; jij als verhuurder kunt ook geen inboedelverzekering afsluiten voor de spullen van iemand anders. 

Je kunt als bijzondere voorwaarde in de huurovereenkomst opnemen dat de huurder verplicht is om gedurende de hele termijn van de verhuur een inboedelverzekering te hebben.

Verhuur je meerdere properties, dan is er sprake van bedrijfsmatige verhuur, en moet je bedrijf dus de verzekeringen aangaan, en niet jij als prive-persoon. Bij het afsluiten van verzekeringen zul je niets van dit verschil merken, maar als er schade ontstaat zal je verzekeraar dit natuurlijk gebruiken om geen vergoeding uit te keren.