Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Probeert je aanstaande ex geld weg te sluizen? Dan kun je beter in Nederland scheiden dan in Dubai

vrijdag 12 mei 2023 15:44

Kiezen waar je gaat scheiden

Nederlanders die in de Verenigde Arabische wonen (en die allebei de Nederlandse nationaliteit hebben) kunnen kiezen of ze in de Verenigde Arabische Emiraten of in Nederland willen scheiden. Als je contact met mij opneemt dan bekijken we altijd welk land voor jou de beste uitkomsten oplevert, dat is afhankelijk van de omstandigheden. 

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen, en heb je de indruk dat je aanstaande ex geld aan het wegsluizen is, dan is het in de meeste gevallen verstandiger om in Nederland te gaan scheiden. Waarom? De uitleg volgt hieronder. 

In artikel 3:194 lid 2 BW is bepaald dat een "deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel in die goederen verbeurt aan de andere deelgeno(o)t(en). "

(Verbeuren betekent dat je het kwijt bent). 


De praktijk in Nederland

In de praktijk wordt bij veel scheidingen in Nederland een beroep op dit artikel gedaan, maar kan de opzet niet bewezen worden. En dus honoreert de rechter een beroep op dit artikel niet. Het Hof Arnhem wees een beroep op dit artikel wel toe. De echtgenoot moest zijn aandeel in de woning die hij voor de echtscheiding had gekocht geheel aan zijn ex afstaan. 

In september 2005 werd het huwelijk van een man en een vrouw, ik noem ze voor het gemak maar even Gurbe en Pjirkje, ontbonden. In juli hadden ze een echtscheidingsconvenant getekend om hun huwelijksgemeenschap te verdelen. 

Gurbe had Pjirkje op dat moment niet verteld dat hij in februari 2005 met zijn nieuwe vriendin Aukje een woning had gekocht. Maar onderschat nooit de kracht van de versmade vrouw; via het roddelcircuit kwam Pjirkje hier natuurlijk al gauw achter, want Aukje had een servies gekocht bij de Blokker, en een spiegel bij de Xenos, allebei voor het nieuwe huis, en laat daar nou net een vriendin van Pjirkje werken die vroeger bij Aukje in de klas had gezeten. 

Het opzettelijk verzwijgen van bezittingen (zoals een aandeel in een woning)

Pjirkje stelde zich op het standpunt dat Gurbe zijn aandeel in die woning opzettelijk had verzwegen, en ook nog bij de notaris had gelogen dat hij ongehuwd was. 

Gurbe beweerde dat hij dacht al gescheiden te zijn bij de aankoop van het huis met zijn lieftallige nieuwe grote liefde Aukje, en dat de notaris maar beter had moeten controleren of hij echt ongehuwd was.

Volgens het hof brengt artikel 3:194 lid 2 BW met zich mee dat de deelgenoten verplicht zijn om elkaar ongevraagd alle gegevens te verstrekken die voor het bepalen van hun positie van belang zijn. Volgens de parlementaire geschiedenis wil de wetgever met het woord ‘opzettelijk’ aangeven dat dit alleen geldt als de deelgenoot wist dat de goederen tot de gemeenschap behoorden. 

In het geval van Gurbe en Pjirkje keek het Hof naar het feit dat Gurbe niet kon uitleggen waarom hij een andere woning die hij in 2004 had gekocht wel had gemeld bij het aangaan van het convenant, en het nieuwe liefdesnest waarin Aukje al lekker aan het nestelen was, niet. Gurbe kon ook niet goed uitleggen waarom hij dacht zomaar ineens gescheiden te zijn. 

Gurbe moest zijn volledige aandeel in de opbrengst van het nieuwe liefdesnest (wat hij in 2007 weer had verkocht) aan Pjirkje betalen. 

Nu dezelfde situatie in de Verenigde Arabische Emiraten

In de Verenigde Arabische Emiraten heten Gurbe en Pjirkje Mohammed en Mariam, en ook in de UAE verleiden valse Aukjes de Mohammeds van Mariams maar in de UAE bestaat geen gemeenschap van goederen. En ook niet een artikel wat het wegsluizen van gemeenschappelijke goederen afstraft. 

Dus is het in zo'n geval beter om in Nederland te gaan scheiden.