Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Over de Sale and Purchase Agreement (SPA) in Dubai (onroerend goed kopen in Dubai)

maandag 8 mei 2023 13:11

Vraag: #Hilda, ik ben bezig om een appartement te kopen in Dubai, en ik heb nu een SPA, een sales- and purchase agreement gekregen van een ontwikkelaar. 
Nu vraag ik me af welke onderwerpen eigenlijk in zo'n spa opgenomen zouden moeten zijn. 
Antwoord: Minimaal het volgende: 
Beschrijving van het appartement: De SPA moet een gedetailleerde beschrijving van het appartement bevatten, inclusief de locatie, grootte, het nummer van het appartement, het gebouwnummer, de verdieping, hoe groot het balkon is of er een parkeerplaats bij hoort. 
Koopsom: De koopsom die de koper aan de verkoper betaalt, moet in de SPA worden vastgelegd, en de valuta waarin deze moet worden betaald.
Betalingsvoorwaarden: De SPA moet duidelijk maken hoe de betalingen moeten worden gedaan, inclusief het bedrag van de aanbetaling en de vervaldatum van de betalingen.
Opleveringsdatum: De SPA moet de datum waarop de verkoper het appartement moet opleveren, vastleggen.
Overdracht van eigendom: De SPA moet bepalen wanneer de eigendom van het appartement wordt overgedragen van de verkoper naar de koper en welke documenten nodig zijn voor de overdracht.
Garanties: De SPA moet de garanties van de verkoper ten aanzien van het appartement vastleggen, zoals de garantie dat het appartement vrij is van alle lasten en dat de verkoper gerechtigd is om het appartement te verkopen.
Ontbindende voorwaarden: De SPA moet bepalen welke voorwaarden moeten worden vervuld voordat de overeenkomst definitief wordt gemaakt, zoals het verkrijgen van een financiering of een bouwvergunning.
Boeteclausule: De SPA moet bepalen wat de consequenties zijn als een van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt, bijvoorbeeld door middel van een boeteclausule.
Toepasselijk recht: De SPA moet bepalen welk recht van toepassing is op de overeenkomst en welke rechtbank bevoegd is in geval van conflicten. Als er wordt verwezen naar het recht van England and Wales of een ander gebied buiten de UAE, dan moet je zeer wantrouwend worden.