Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Als je hoog scoort, wordt je verdacht van witwaspraktijken

zaterdag 13 mei 2023 22:44

Wat moet je doen om te worden verdacht van geld witwassen? 
Antwoord: hoe meer bonuspunten uit het onderstaande rijtje je behaalt, hoe groter de verdenking; 
1. het feit dat er geen legale economische verklaring is voor de gewisselde valutasoorten en de frequentie van de wisselingen;
2. het ontbreken van een legale economische verklaring voor het wisselen van grote geldbedragen;
3. het ontbreken van een legale economische verklaring voor het wisselen van buitenlandse valuta;
4. de transacties staan niet in verhouding tot de inkomsten;
5. het contant omwisselen in een witwascyclus wordt vaak gedaan ter onderbreking van de "papertrail";
6. bij grote hoeveelheden contant geld in diverse valuta: het is een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld in diverse valuta;
7. bij fysiek vervoer van grote bedragen in contanten: het fysiek vervoeren van grote bedragen in contanten brengt een aanzienlijk veiligheidsrisico met zich;
8. het feit dat ten aanzien van de verdachte geen economische activiteit bekend is in relatie tot de verschillende landen waarmee transacties werden verricht;
9. het feit dat meerdere wisseltransacties op één dag bij verschillende wisselkantoren/banken dan wel bij verschillende vestigingen van deze wisselkantoren/banken zijn uitgevoerd;
10. het feit dat een aantal malen het geld ongeteld werd aangeleverd;
11. het feit dat diverse malen geld in kleine coupures werd omgewisseld naar grote coupures;
omdat de handel in verdovende middelen veel geld in kleine coupures oplevert;
12. het feit dat de handel in verdovende middelen veel opbrengsten in verschillende valuta oplevert;
13. het feit dat door de verdachte veel contacten werden (worden) onderhouden met personen met criminele antecedenten;
14. de wijze waarop het geld werd vervoerd en/of aangeboden;
15. het feit dat de verdachte iets weigert te verklaren over de herkomst van het geld;
16. het feit dat het kennelijk de bedoeling was om de meldgrens te ontduiken;
17. het feit dat er een beloning werd verkregen voor de door verdachte uitgevoerde wisseltransacties;
18. het feit dat het verrichten van vele Money Transfers vanuit Nederland naar verschillende personen in het Caribisch gebied dikwijls gepaard gaat met de smokkel van cocaïne van het Caribische gebied naar Nederland;
19. bij (veelvuldig) gebruik van Money Transfers (het is een feit dat het aanmerkelijk duurder is om geld over te maken naar het buitenland via Money Transfers dan via girale transacties);
20. het feit dat Nederlanders in het buitenland geld op aldaar geopende bankrekeningen hebben staan om buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten en / of Nederlandse opsporingsdiensten te blijven;
21. het feit dat uit eerdere onderzoeken is gebleken, dat het wisselen van Britse ponden en Schotse ponden in kleinere coupures buiten het Verenigde Koninkrijk vaak in relatie kan worden gebracht met de handel in verdovende middelen;
22. Geldbedragen van behoorlijke omvang, in contante coupures, die niet terug zijn te vinden in (officiële) boeken van en evenmin kunnen worden verantwoord met stukken van reguliere handelsactiviteiten;
23. Het voorhanden hebben van grote hoeveelheden contant geld zonder noodzaak daartoe op grond van bedrijf of beroep;
24. Ongebruikelijke wijze van transport (verstoppen van contanten). Waarbij gedacht wordt aan het verstoppen van liquide middelen in niet voor transport van gelden bedoelde materialen bijvoorbeeld: hengsels of trekstangen van koffers, pakken luiers, shampoo flessen, in panty verpakt en verstopt onder kleding, verstopt in het lichaam.