Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


de 300 dagen regel in het Belgische familierecht

dinsdag 21 maart 2023 11:40

Vraag: #Hilda, wat houdt de 300 dagen regel in het Belgische familierecht in? 
Antwoord: De 300-dagen regel is een wettelijke bepaling in het Belgische recht die het zogenaamde vermoeden van vaderschap regelt. Volgens deze regel wordt een man die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft en die niet de biologische vader is van een kind dat tijdens het huwelijk of het partnerschap wordt geboren, vermoed de vader van een kind te zijn als het kind binnen 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk of het partnerschap wordt geboren.
Met andere woorden, als een vrouw een kind krijgt binnen 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk of partnerschap van haar echtgenoot of geregistreerd partner, dan wordt de ex-partner vermoed de vader te zijn van het kind, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
In het Nederlandse recht bestaat er er een 306 dagen regeling die hier een beetje op lijkt. Als een vrouw binnen 306 dagen na het overlijden van haar man een kind krijgt, dan gaat de wet ervan uit dat de overleden echtgenoot de vader van het kind is. 
De achtergrond van het aantal dagen is de gemiddelde duur van een zwangerschap, waar dan nog wat extra dagen bij opgeteld zijn omdat een baby soms veel te laat wordt geboren.