Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Choice of law

dinsdag 21 maart 2023 01:57

Vraag: #Hilda, wat houdt een choice of law of een rechtskeuze in? 
Antwoord: dat betekent dat je in een internationaal contract of in een akte opneemt voor welk recht je kiest als er iets mis gaat in de toekomst. Als er bijvoorbeeld een conflict ontstaat. 
Dus in algemene voorwaarden moet altijd worden opgenomen welk recht van toepassing is als er in de toekomst een conflict ontstaat over de uitleg van de overeenkomst. In huwelijkse voorwaarden is het ook gebruikelijk, hoewel het in de UAE niet altijd verstandig is om een rechtskeuze op te nemen in de huwelijkse voorwaarden. In dat geval kiezen we ervoor om de huwelijkse voorwaarden zo uitgebreid mogelijk op te stellen. 
Met een rechtskeuze zou een stukje extra (rechts)zekerheid moeten ontstaan, maar soms is de rechtskeuze zo onduidelijk geformuleerd dat juist niet duidelijk is onder welke omstandigheden welk rechtsyssteem geldt. Dus het is niet een kwestie van een standaard formulering die onder alle omstandigheden goed uitpakt voor alle betrokkenen.