Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Als je juristen graag rijk wilt maken, moet je geen testament nemen.

vrijdag 24 maart 2023 14:40

Tip: een deel van de Nederlanders in de UAE is nog gewoon ingeschreven in Nederland, naast dat ze resident zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. 
Dat is op zich in juridisch en fiscaal opzicht geen enkel probleem, je betaalt dan gewoon belasting in Nederland. 
Wat je je wel moet realiseren is dat je in deze situatie beslist twee testamenten nodig hebt, eentje in de UAE en eentje in Nederland. 
Wat gebeurt er namelijk als je in twee landen tegelijk ingeschreven bent op het moment van overlijden en je hebt geen testament? 
In Europa (behalve in Denemarken en Ierland) hanteert men dan het beginsel dat het recht van het land van je laatste gewone verblijfplaats van toepassing. 
Dus dat is Nederland. Want daar woonde je. 
O nee, dat is de UAE. Want daar woonde je ook. 
Als er onduidelijkheid is over in welk land je werkelijk woonde moet er op dat moment volgens het Nederlandse recht worden gekeken met welk land je het nauwst verbonden bent. En dat is best lastig in zo'n situatie, dat voelt iedereen wel aan. Want sommige mensen zijn nauw met beide landen verbonden, hebben in beide landen huizen, in beide landen familieleden, en reizen gewoon steeds heen en weer. 
Fiscaal gezien is er geen verschil als je erfgenamen in Nederland wonen. Zowel de erflater als de erfgenamen wonen in Nederland, en de erfgenamen worden aangeslagen voor de erfbelasting. 
Fiscaal gezien is er ook geen verschil als je erfgenamen in de UAE wonen. Ze worden aangeslagen voor de Nederlandse erfbelasting omdat jij op het moment van overlijden in Nederland ingeschreven was. 
In deze situatie bepaalt volgens de nieuwste expatwetgeving in de UAE je nationaliteit welk recht van toepassing is op je assets (met uitzondering van vastgoed), als de rechter niet gaat verdelen conform de sharia wetgeving. 
En dat is dus het Nederlandse recht, want je hebt de Nederlandse nationaliteit. Maar als je dan een nauwere band blijkt te hebben met de UAE dan verwijzen dus het Nederlandse en het UAE recht naar elkaar. 
Volgt u het nog? 
Het wordt nog "leuker" als je een niet-Europese partner hebt en jullie overlijden op hetzelfde moment in een auto ongeluk, in het buitenland. 
Het internationale team van juristen wat je (je nabestaanden) dan nodig hebt bestelt alvast een nieuwe auto. En een nieuwe boot. 
Met een testament zouden ze geen cent aan je verdiend hebben, want dan kunnen je nabestaanden zelf de erfenis afwikkelen.