Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Je garant stellen voor iemand die naar Nederland wil komen is níet vrijblijvend

maandag 13 februari 2023 01:26

Vraag: #Hilda, mijn dochter van veertig, ze woont in Dubai, heeft op vakantie in Gambia een kerel ontmoet. Negentien jaar is hij, en hij is helemaal in love. Wij als ouders hebben zo onze twijfels bij deze man, vooral omdat hij geen werk heeft, geen enkele opleiding heeft gedaan en in Gambia geen enkel perspectief heeft. 
Nu wil onze dochter binnenkort met hem naar Nederland komen, en ze heeft ons gevraagd of wij garant willen staan voor hem. Hij krijgt dan een toeristenvisum. Maar nu is mijn vraag wat er gebeurt als wij garant voor hem staan, en hij na afloop van zijn toeristenvisum stiekem in Europa blijft, en bijvoorbeeld aan het werk gaat. Hij heeft ook nog gevraagd of hij zich tijdelijk op ons adres kan inschrijven.
Antwoord: veel mensen denken dat het wel meevalt met de consequenties van het garant staan, maar jullie zijn in dit geval aansprakelijk voor alle kosten als hij zich misdraagt of als er iets mis gaat. Niet alleen ziektenkosten (dat is nog op te lossen met een verzekering), maar ook repatriering naar Gambia als hij geen zin heeft om terug te gaan. Gedurende een periode van vijf jaar. Zelfs als hij bijstand in Nederland aanvraagt kan die op jullie worden verhaald, tot een maximum van EUR 10.000 pér jaar.
Je totale risico is dus EUR 50.000.
Overigens legt de IND op het aanvraagformulier duidelijk uit wat de consequenties van jouw garantstelling zijn:
“Ik (ondergetekende) verklaar hierbij garant te staan voor de betaling van de kosten van het verblijf, de 
medische verzorging en de repatriëring die worden veroorzaakt door onder 4. genoemde persoon en dit 
gedurende een periode van 5 jaar of zoveel korter als het verblijf van de vreemdeling duurt, te rekenen vanaf 
de binnenkomst van die persoon op het Schengengrondgebied, tot een maximum van € 10.000 per jaar, voor 
zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen. De garantstelling 
eindigt als op afdoende wijze kan worden aangetoond dat de onder 4. genoemde persoon de Schengenruimte 
heeft verlaten" (te denken aan een uitreisstempel aangebracht door een Schengenstaat of inreisstempel 
aangebracht door een met de grenscontrole belaste overheid in het land van herkomst).