Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Soms kun je de nationaliteit van je kind kiezen

vrijdag 22 december 2023 21:35

Vraag: #Hilda, mijn vriendin is Indiase en haar man is Syrier. Hun kinderen hebben tot mijn verbazing de Canadese nationaliteit. Ik vroeg haar onlangs hoe dat kon, en toen vertelde ze me dat ze voor de geboorte van de kinderen naar Canada was gegaan, en dat de kinderen daardoor de Canadese nationaliteit hebben. Ik vond het een heel vreemd verhaal. Betekent dat dan ook dat de kinderen de nationaliteit van de ouders kwijt zijn? 

Antwoord: Het concept van het verkrijgen van automatisch staatsburgerschap door geboorte, ook wel bekend als jus soli, varieert wereldwijd. Sommige landen passen jus soli toe als een basisregel, wat betekent dat iedereen die op het grondgebied van dat land wordt geboren automatisch die nationaliteit verwerft, ongeacht de nationaliteit van zijn ouders. Andere landen kunnen aanvullende voorwaarden stellen, zoals dat minstens één van de ouders de nationaliteit van dat land moet hebben.
Voorbeelden van landen waar jus soli van toepassing is, zijn:
Verenigde Staten: Iedereen geboren op het grondgebied van de Verenigde Staten krijgt automatisch het Amerikaanse staatsburgerschap. Niet altijd fijn, want dat betekent ook dat je belasting moet betalen in de Verenigde Staten, al woon je er niet. 
Canada: Jus soli is van toepassing in Canada, wat betekent dat iedereen die in Canada wordt geboren automatisch de Canadese nationaliteit verwerft.
Brazilië: Brazilië past jus soli toe, waardoor iedereen die op Braziliaans grondgebied wordt geboren automatisch de Braziliaanse nationaliteit krijgt.
De Nederlandse prinses Margriet is in de oorlogsjaren in Canada geboren. Omdat het niet wenselijk was dat zij de Canadese nationaliteit zou krijgen werd de kamer van het ziekenhuis waar zij werd geboren tot Nederlands grondgebied benoemd. Daardoor kreeg zij toch de Nederlandse nationaliteit. 
Overigens krijgen kinderen met de Canadese nationaliteit, de Amerikaanse en de Braziliaanse nationaliteit ook altijd de nationaliteit van hun ouders volgens de regels van dat land, al komt die nationaliteit pas tot uiting op het moment dat er een paspoort wordt aangevraagd. 
De kinderen van je vrienden zijn dus niet de nationaliteit van hun ouders kwijt, maar je vrienden zullen voor deze oplossing gekozen hebben omdat de Canadese nationaliteit meer vrijheden biedt dan de Syrische en Indiase nationaliteit.