Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


je emigreert en rekent vermogen toe aan een van je minderjarige kinderen.

donderdag 7 december 2023 13:08

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord hoe in het jaar van emigratie de toerekening van het vermogen van een minderjarig kind aan de ouders in box 3 verloopt.
Belastingplichtige is minderjarig en woont bij haar ouders in Nederland. Halverwege het jaar verhuist ze naar het buitenland. Op de peildatum van box 3 in het jaar van emigratie is belastingplichtige nog geen 18 jaar en daarom wordt haar rendementsgrondslag voor box 3 in de inkomstenbelasting toegerekend aan haar ouders. De ouders van belastingplichtige blijven in Nederland wonen.
Vraag:
Hoe verloopt in het jaar van emigratie de toerekening van het vermogen van een minderjarig kind aan de ouders in box 3?
Antwoord:
Op de peildatum in het jaar van emigratie is het minderjarig kind binnenlands belastingplichtig en daarom wordt de rendementsgrondslag in box 3 aan de ouders toegerekend. Hierbij wordt in beginsel geen rekening gehouden met een tijdsgelange herrekening vanwege de emigratie. Op grond van een redelijke wetstoepassing is het echter toegestaan om de rendementsgrondslag van het minderjarige kind op de peildatum voor box 3 tijdsgelang te herrekenen en vervolgens toe te rekenen aan de ouders.