Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


De NDA met je accountant, erg belangrijk

zaterdag 11 november 2023 13:30

Tip: heb je een accountant in de UAE, laat die dan een geheimhoudingsovereenkomst tekenen (NDA, Non Disclosure Agreement), die ook voor ondergeschikten geldig is. Neem een boete op voor overtreding. 


Accountants in de UAE hebben namelijk geen enkel fiscaal besef, ook de accountants van de grote kantoren niet, en nemen dus in alle onschuld (of onnozeligheid) regelmatig contact op met de Nederlandse Belastingdienst, ook omdat ze denken dat het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing van toepassing is, 
om dan vrolijk en in alle vrijheid gegevens door te brieven.