Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Absolute bedragen opnemen in een testament is soms onverstandig.

maandag 16 oktober 2023 17:44

Het testament van DianaVraag: #Hilda, ik kwam op internet het testament van prinses Diana tegen, en daarin staat: 
"I bequeath to my butler Paul Burrell the sum of 50000 GBP free of inheritance tax". 
Als je dat toevoegt ben je dus geen successiebelasting verschuldigd, dus die zin wil ik graag toevoegen aan mijn UAE testament voor mijn Nederlandse erfgenamen. Kan dat? Antwoord: deze zinsnede betekent niet dat er geen inheritance tax of successiebelasting verschuldigd is, het betekent dat de butler die belasting niet zelf hoeft af te dragen, maar dat die door de nalatenschap wordt gedragen. 
Je bespaart er dus niets mee, maar je verlegt de belastingaanslag als het ware. In dit geval werd de totale nalatenschap van Diana er dus wat lager door. 
De executeurs van de nalatenschap, in dit geval de moeder van Diana, Frances Ruth Shand Kydd, en Patrick Desmond Christian Jermy Jephson, moeten dan zorgen dat de belasting betaald wordt aan de bevoegde autoriteiten. (Bij Diana was dat Her Majesty's Revenue & Customs. 


HMRC

Inmiddels is het natuurlijk His Majesty's Revenue & Customs in de UK). 
Over Diana haar nalatenschap moest wel belasting worden betaald, aangezien alleen het staatshoofd vrijgesteld is van het betalen van successiebelasting. 
We kunnen het ook in een UAE expattestament laten opnemen, en ik neem het met name op als de erfgenaam moeite heeft om de belastingaanslag te dragen, of als de erflater (degene die het testament laat opstellen) het prettig vindt als er duidelijkheid is over de hoogte van de erfenis. 


Absoluut bedrag versus 'deel van'

Het is niet altijd aan te raden om dit op te nemen bij overlijden, want we weten immers niet exact hoe vermogend we zijn bij overlijden. Stel dat Diana helemaal verarmd zou zijn na haar overlijden, en maar een totaal bedrag van zestigduizend pond zou nalaten. 
Dan betekent een dergelijke bepaling heel concreet dat de butler vijftigduizend pond zou krijgen, en dat er voor haar overige erfgenamen nog maar tienduizend pond te verdelen was. 
Vandaar dat we in de meeste gevallen opnemen dat een erfgenaam recht heeft op een bepaald deel van de nalatenschap. Zijn er drie kinderen, dan krijgt iedereen een derde van het totale bedrag wat er bij overlijden is. 
En of dat dan een derde is van AED 1.000 of van AED 100.000.000.000.000.000, dat maakt dan voor de bewoordingen van het testament niet uit.