Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Vraag nooit "waarom" aan een advocaat.

zondag 8 januari 2023 11:22

Vraag: #Hilda, welke vraag moet je nooit aan een advocaat stellen? 
Antwoord: "Waarom?". 
Het antwoord op die vraag kost je (meestal) onnodig handenvol geld, want om erop te kunnen antwoorden moet de betreffende jurist allerlei dingen voor je uitzoeken, bijvoorbeeld de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van een wet. Veel mensen die contact met mij opnemen denken dat ik alles uit mijn hoofd weet. (Zelfs mijn eigen man denkt dat). 
Ik weet heel veel uit mijn hoofd, maar ondanks jarenlange ervaring moet ik nog steeds heel veel uitzoeken, want de omstandigheden van een zaak, en daarmee de antwoorden op een vraag, zijn altijd anders. 
En als iemand mij vraagt waarom iets zo is dan moet ik het antwoord op een vraag schriftelijk gaan onderbouwen. En dat antwoord moet dan natuurlijk wel kloppen. Dus dan moet ik bijvoorbeeld een Arabische wettekst uitpluizen, maar dan weet ik nog steeds niet exact waarom men precies voor een bepaalde formulering heeft gekozen. Soms is een bepaalde tekst namelijk niet logisch, maar het gevolg van politieke sentimenten. Die moet ik dan helemaal gaan uitzoeken, waarbij ik meestal jarenlang terug in de tijd moet. 
Hetzelfde geldt voor overeenkomsten. In een overeenkomst spelen niet alleen juridische aspecten een rol, maar ook psychologische, veel meer dan je zou denken. Soms neem ik iets op in een overeenkomst wat vanuit een juridisch perspectief onzin is. Maar omdat er sprake is van bijvoorbeeld een bepaald wantrouwen naar de andere partij toe neem ik het toch maar op. 
Als ik voor een overheid werk, is de waaromvraag soms wel heel belangrijk, want dan wil je bijvoorbeeld precedentwerking voorkomen (de buurman heeft dat voor elkaar gekregen, dan wil ik dat ook). En dan doe ik (altijd in opdracht uiteraard, niet uit eigen beweging) een uitgebreid archiefonderzoek in het statisch en dynamisch archief, een jurisprudentieonderzoek, zoek ik oude vaktijdschriften op, bekijk ik luchtfoto's uit 1984 en heb ik gesprekken met oud medewerkers om achter de bedoeling van partijen te komen. 
Maar voor de gemiddelde particulier is dat helemaal niet nodig, en wordt het ook veel te duur. 
En ik meld mijn klanten, als ze de waaromvraag stellen, dat het niet slim is om die vraag te stellen. Maar stel je een heel groot advocatenkantoor deze vraag, dan krijg je - ongevraagd - minimaal vijftien pagina's aan jurisprudentiegewauwel, geknipt en geplakt uit het systeem, en vervolgens een heeeeeeel forse factuur.