Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Getrouwd onder de sharia law; de gevolgen

vrijdag 20 januari 2023 23:06

Vraag: #Hilda, ik heb er nog geen beeld bij wat het betekent om onder de sharia law getrouwd te zijn, en of ik dus actie moet ondernemen. Kun je een voorbeeld noemen? 
Antwoord: ja, een in het oog springend verschil tussen de UAE law en het Nederlandse recht is hoe er met het eigendom van onroerend goed wordt omgegaan. 
Een voorbeeld: 
Klaas en Jantina zijn twaalf jaar geleden in Nederland getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Ze hebben ook geen testament. Want dat kost allemaal maar geld. 
Kort na hun huwelijk zijn ze naar de UAE vertrokken, daar wonen ze inmiddels elf jaar. 
Het gaat hun goed, ze hebben inmiddels drie appartementen aangekocht. In een appartement wonen ze, de twee andere verhuren ze. De appartementen staan op Klaas’ naam, omdat de makelaar hun vertelde dat dat het handigst was. 
Nu wil Klaas scheiden. 
Volgens de UAE law is Klaas eigenaar van de drie appartementen aangezien deze op zijn naam staan. Jantine krijgt niks. 
Volgens het Nederlandse recht zou Jantina recht hebben gehad op de helft van de waarde van de appartmenten. MAAR: als die appartementen onder water staan vanwege de vastgoedcrisis
In Dubai dan moet ze ook de helft van de schuld betalen volgens het Nederlandse recht. 
Het Nederlandse recht is echter niet meer van toepassing, Klaas en Jantina zijn, ondanks hun Nederlandse nationaliteit, en ondanks dat ze in Nederland getrouwd zijn, na 10 jaar in de UAE getrouwd onder de sharia law. 
Volautomatisch. 
En daar krijg je geen bericht over van de overheid. 
Nu gaat Klaas dood. 
Jantina zou onder het Nederlandse recht de eigenaar zijn van de helft van de drie appartementen op basis van de gemeenschap van goederen, en de helft zou vererven. Volgens het Nederlandse recht 
zou zij daar recht op hebben. Zij is immers de echtgenote. 
Volgens de UAE law erven de vader en de broers van Klaas het grootste deel van de appartementen, Jantina krijgt maar een klein deel.  
Zij heeft immers ook nog haar bruidsschat om op terug te vallen, en de broers van Klaas zorgen voor haar na zijn overlijden. 
Althans, dat is de gedachte achter de UAE law. 
En die is van toepassing.