Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Dit zijn de gevolgen van de wetswijzigingen per 1 februari 2023 qua erfrecht.

maandag 16 januari 2023 22:33

Per 1 februari gaat er weer het een en ander veranderen aan de wetgeving van de UAE, onder andere op het terrein van het erfrecht. 
Wat ik hieronder beschrijf is de nieuwe wettelijke verdeling.
Per 1 februari wordt de vrouw van de man die overleden is zonder Expattestament niet meer afgescheept met een klein deel van de assets van haar echtgenoot. 
Ze krijgt in plaats daarvan de helft van de assets in de UAE, en hun eventuele kinderen krijgen de andere helft.
Zijn er geen kinderen, dan krijgen in het voorbeeld van de overleden man, zijn ouders de andere helft van de nalatenschap. Is een van zijn ouders overleden, dan gaat een kwart van de nalatenschap naar de nog levende ouder, en een kwart wordt verdeeld over de broers en zussen van de man. Ieder van die broers en zussen krijgt dan een gelijk deel, afhankelijk van het aantal broers en zussen.
Het is dus nog steeds noodzakelijk om een Expattestament op te laten stellen, want alleen met een testament kun je afwijken van de nieuwe wettelijke verdeling en bijvoorbeeld laten opnemen dat je echtgenote jouw enig erfgenaam is.
Want zijn je ouders boven de zeventig, en wonen ze in Nederland, dan is het maar de vraag of ze op een deel van jouw huis in de UAE zitten te wachten na jouw overlijden. En zijn het van die mensen die zaken vaak op hun beloop laten, dan betekent het dat de overlevende echtgenote in het voorbeeld hierboven helemaal niks kan met het door haar geërfde deel van het huis. Ze is er namelijk geen volledig eigenaar van. Dus verkopen of verhuren gaat niet lukken als de ouders van haar overleden man hun medewerking niet verlenen of, niet gehinderd door enige kennis van de UAE, vinden dat zij "het allemaal maar moet regelen".
Zijn er broers en zussen in Nederland, dan moeten die ook allemaal willen meewerken aan het overdragen van hun erfdeel aan hun schoonzus, als ze hun erfdeel zelf niet willen. 
Het laten legaliseren van één POA vanuit Nederland kost al AED 4000. Zijn er vijf broers en zussen, dan zit je dus op een kostenpost van AED 20000, en dan heb je alleen nog maar gelegaliseerde POA's, waarbij de overlevende echtgenote de bevoegdheid krijgt om namens de broers en zussen het huis te verkopen. 
En dan komen ook ineens de "aangetrouwden" om de hoek kijken die zich mogelijk met de nalatenschap gaan bemoeien. Dat zorgt voor nog meer vertraging.
Mijn juridische vakbroeders en zussen beginnen met het in rekening brengen van een voorschot van AED 200000, en bij iedere "extra" actie die er moet worden ondernomen, wordt er een extra factuur gestuurd. Midden in het proces stoppen kan niet, dan zit je als erfgenaam met lege handen en ben je je geld alsnog kwijt.
Als er een testament ligt heb je daarin als erflater precies opgenomen wie recht heeft op welk deel van je nalatenschap, wie de executeur is, wie de reserve executeur is, en wat er moet gebeuren als je samen met je partner komt te overlijden.
Los van het feit dat het een geruster gevoel geeft als je een testament hebt, is het dus in the end ook een heel stuk goedkoper dan niets te doen.