Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


De verschillen en overeenkomsten tussen een escrow account en een derdenrekening

woensdag 4 januari 2023 09:52

Vraag: #Hilda, is een escrow account hetzelfde als de derdenrekening van een notaris? 
Antwoord: nee, er zijn wel wat overeenkomsten. De escrow account in Dubai is een bankrekening van een vastgoedproject waarop de bedragen die van kopers worden geïnd voor de verkochte eenheden worden gestort. 
Dit is een geblokkeerde rekening, bedoeld om de rechten van de kopers van off plan properties te waarborgen. In theorie kan die escrow rekening worden gebruikt bij faillissement van een developer om een andere developer het plan te laten afmaken. 
De derdenrekening van een notaris is ook een afgeschermde rekening, waar de notaris helemaal niet aan mag komen (hij kan er overigens wel bij), die waarborgt dat cliënten die hun geld op de rekening van de notaris hebben gestort geen risico lopen bij faillissement van de notaris. Het faillissement van een notaris strekt zich namelijk niet uit tot de derdenrekening. 
Mijn ervaring is dat de escrow rekening in geval van faillissement van een developer in Dubai voor particulieren eigenlijk niet tot oplossingen leidt. Het wordt je dermate moeilijk gemaakt om een beroep te doen op de regeling dat je na een tijd proberen een advocaat in de arm moet nemen, dat kost je dan weer extra geld en op telefoontjes en emailberichten aan Dubai Land department ofde service centers wordt niet gereageerd. Los van het feit dat de kennis over de regeling en de implicaties bij medewerkers niet of nauwelijks aanwezig is.