Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


De erfenis van André Hazes

woensdag 25 januari 2023 15:23

Vraag: #Hilda, ik zit al steeds op je Facebookpagina te koekeloeren of je al een verhaal over het testament van Andre Hazes hebt geschreven, want het schijnt dat Roxeane haar moeder voor de rechter heeft gesleept. 
Please, toe nou, vertel me alsjeblieft hoe het zit. 
Antwoord: nou, het zit zo: 
Andre Hazes sr. heeft voor zijn overlijden een testament laten opstellen, het schijnt dat dit
In 2001 was. 
Ik heb het testament niet gezien, maar hij kan zijn (toen nog minderjarige) kinderen Andre en Roxeanne en zijn (toen nog) echtgenote Rachel van Galen hebben benoemd tot zijn enig erfgenamen, waarbij ieder dan recht had op een derde van de totale nalatenschap. En Rachel zou in dat geval zolang de kinderen minderjarig waren waarschijnlijk hun vermogen beheren. 
Dat betekent dat de kinderen uit zijn eerdere huwelijken, Melvin en Nathalie Hazes, nergens aanspraak op konden maken. Het is best wel onwaarschijnlijk dat de notaris met wie het testament is besproken zich niet heeft "bemoeid" met het erfdeel van Melvin en Nathalie, want de notaris moet niet alleen maar opschrijven wat de erflater (in dit geval Andre Hazes sr.) wil, hij moet zich ook actief bemoeien met de consequenties van het uitvoeren van het testament na overlijden, en een goede notaris zou hebben gewaarschuwd dat ook de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk iets zouden moeten krijgen, of dat er in het testament iets moet worden opgenomen over de reden tot onterving. 
(Ik heb ergens gelezen dat Melvin en Nathalie "onterfd" zijn. Een kind kan altijd zijn legitieme portie, bestaande uit geld, opeisen).   
Maar goed, over Melvin en Nathalie, of over de notaris, gaat de rechtszaak die nu speelt niet. 
Het is ook mogelijk dat Andre Hazes sr. een langstlevende testament heeft laten opstellen, waarbij alles toekomt aan de echtgenoot. Aan Rachel in dit geval. 
De rechter bekijkt nu wat er exact in het testament staat, en wat de bedoeling van Andre Hazes sr. is geweest. 
De rechtszaak die nu speelt gaat over wat er precies in het testament staat over de ex-echtgenote. Iemand is formeel pas een ex-echtgenoot als de scheiding door de rechter is uitgesproken, en ingeschreven is in de registers van de burgerlijke stand. 
Was Rachel nog wel de echtgenote van Andre Hazes op het moment van zijn overlijden? Het verhaal gaat dat Rachel en Andre sr.  formeel nog waren getrouwd op het moment van zijn overlijden. Maar het is, omdat een scheiding in het algemeen toch gauw twee jaar duurt, ook wel gebruikelijk om een clausule in een testament op te nemen dat de echtgenoot al niet meer erft van de overledene op het moment dat er een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. 
Dus als de echtscheidings
procedure wel aanhangig is gemaakt, maar de scheiding nog niet afgerond is. 
Als in het testament van Andre Hazes sr. iets staat over het verzoekschrift tot echtscheiding, dan kan het zomaar zo zijn dat Rachel helemaal niets heeft geërfd van haar "ex", maar dat Andre jr. en Roxeane de rechthebbenden zijn op de Hazes nalatenschap, ieder voor de helft. En dat Rachel zich dus iets toegeëigend heeft waar ze geen recht op had.
Zelfs op vestiging van het vruchtgebruik op de muziekrechten kon Rachel, mocht zij inderdaad geheel of gedeeltelijk door Andre Hazes sr. zijn onterfd, geen aanspraak maken, als een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed van André sr. en Rachel meer dan een jaar voor het openvallen van de nalatenschap (de overlijdensdatum van André Hazes sr. op 23 september 2004) was aangevangen en de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed ten gevolge van het overlijden van André sr. niet meer tot stand heeft kunnen komen.