Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


De uitzendregeling voor je huis in Nederland (en wat er verandert).

vrijdag 25 november 2022 01:17

Heb je nog een huis in Nederland, dan maak je misschien al wel gebruik van de zogenaamde uitzendregeling. (Ik heb er al een aantal keren een artikeltje over geschreven). 
Die regeling wordt binnenkort waarschijnlijk gewijzigd, en daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris nu het besluit van 2009 gewijzigd. 
Voor de toepassing van de uitzendregeling mag je je woning niet aan "derden" ter beschikking stellen. De nieuwe regeling is wat gunstiger, want bepaalde personen worden nu niet meer als derden aangemerkt, die voorheen wel als derden werden gezien. En een heel belangrijke wijziging is dat de leeftijdsgrens die voorheen aan kinderen werd gesteld is vervallen, en dat komt natuurlijk ook omdat de huizenmarkt in Nederland al zo krap is. 
    Kinderen van:
  • de belastingplichtige;
  • de fiscale partner van de belastingplichtige; of
  • de persoon die direct voorafgaand aan de uitzending van de belastingplichtige kwalificeerde als fiscale partner.
    Dit ongeacht de leeftijd en ongeacht of zij direct voorafgaand aan de uitzending tot het huishouden van de belastingplichtige behoorden.
    b) De fiscale partner van de belastingplichtige of de persoon die door de uitzending van de belastingplichtige niet meer kwalificeert als fiscale partner; of
    c) Personen die direct voorafgaand aan de uitzending van de belastingplichtige gedurende minimaal 12 maanden aaneengesloten reeds behoorden tot het huishouden van de belastingplichtige (bijvoorbeeld een hulpbehoevende ouder)
worden niet langer beschouwd als "derden". En daarmee wordt de kring van mensen die je in je huis in Nederland kunt laten wonen, waarbij je toch nog gebruik kunt maken van de hypotheekrenteaftrek, en in de vakanties gewoon zelf in je huis kunt zijn, wat groter.  
De goedkeuring werkt terug tot en met 23 oktober 2020.
De voorwaarde dat de woning om niet ter beschikking moet zijn gesteld geldt nog wel steeds.