Dutch Lawyer in de UAE

Je Nederlandstalige antwoord op al jouw UAE-vragen.


Moet ik nu wel of geen inkomstenbelasting betalen als ik in Dubai werk (voor een Nederlands bedrijf)?

donderdag 13 oktober 2022 16:36

Als de Belastingdienst jou als buitenlands belastingplichtige aanmerkt, dan ben je voor de Inkomstenbelasting in Nederland alleen belastingplichtig voor loon wat in Nederland verdiend is. Buitenlandse belastingplichtigen zijn maar beperkt belastingplichtig in Nederland. 
Maar: een baan die gedeeltelijk buiten Nederland vervuld is, waarbij de werkgever inhoudingsplichtige is voor de Nederlandse loonbelasting, wordt geacht geheel in Nederland te zijn vervuld. 
Brent Peter is op 15 maart 2015 geëmigreerd naar Dubai. Hij was formeel het hele jaar 2015 in loondienst bij een Nederlands bedrijf, en ontving over het hele jaar loon. Hij is de rest van het jaar vrijgesteld van werkzaamheden omdat hij ruzie heeft met zijn leidinggevende.   
Het Hof vindt dat het feit dat hij na 15 maart niet in Nederland heeft gewerkt geen reden om zijn inkomsten niet in Nederland te belasten, ook al was Brent Peter vanaf 15 maart buitenlands belastingplichtige. 
Brent Peter is het er niet mee eens en stapt naar de Hoge Raad. De Hoge Raad is het niet met Brent Peter eens. 
Volgens de Hoge Raad wordt loon genoten ter zake van het in Nederland verrichten van arbeid als het de beloning vormt voor een door de werknemer aanvaarde verplichting om in Nederland arbeid te verrichten. Dat geldt ook als de werkgever geen gebruik maakt van zijn recht op de arbeidsprestatie van de werknemer, maar het loon wel betaalt. En dus moet Brent Peter over het hele jaar belasting betalen in Nederland.